Få invandrarstudenter på ön

Högskolan på Gotland har lägst andel studenter med utländsk bakgrund i landet. Det visar färsk statistik från Högskoleverket.
Av alla högskolestudenter som började studera läsåret 2000/2001 hade 13 procent utländsk bakgrund. Karolinska Institutet i Stockholm hade störst andel - där hade nästan var tredje student utländsk bakgrund. Lägst andel hade alltså högskolan på Gotland med 6,5 procent och Sveriges lantbruksuniversitet med 3,5 procent. Det är stora skillnader mellan landets högskolor och det anses till stor del bero på vilka utbildningar högskolorna kan erbjuda och på hur många med utländsk bakgrund det finns i högskolans upptagningsområde.