Ökad trafik trots trängselskatter

1:48 min

När trängselskatten infördes minskade trafiken i Stockholm och Göteborg. Nu ökar den igen.

Birger Höök är projektledare för trängselskatt i Stockholm och han berättar om vad han tror är orsaken till att trafiken ökar.

– Det kan ju vara som så att bränslepriserna har ju gått ned, det kan ju också vara så att det är bättre ekonomi. Stockholm har ju vuxit väldigt mycket den sista tiden så det kan vara ett antal faktorer som har medverkat.

Fungerar inte trängselskatten som det styrinstrument som ni hade tänkt?

– Jo, det tror jag att det gör. Det gör det definitivt. Man ska ha klart i minnet att trafiken har ökat med en till två procent per år sedan 2007, så trängselskatten har haft en väldigt stor effekt trots att priset för att åka har legat konstant i nästan tio år.

När trängselskatten infördes minskade trafiken i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg, men nu har det vänt.

I Göteborg, där trängselskatten infördes 2013, har trafiken ökat med två procent under första halvåret i år och i Stockholm har ökningen varit fyra procent under samma period.

I Stockholm har trängselskatten medfört att trafiken minskat med 18-10 procent, men nu ser man för första gången en ökning av trafiken.

Birger Höök, projektledare för Trängselskatt Stockholm, berättar att skatten kommer att höjas i Stockholm vid årsskiftet samt att trängselskatt även införs på Essingeleden.

– Anledningen till att man inför trängselskatt på Essingeleden är att man vill öka och förbättra framkomligheten, vilket kommer ge effekt för alla som åker där och för dem som åker runt omkring. Man har också sagt att intäkterna från trängselskattesystemet ska användas till inversteringar i infrastrukturen. Den här höjningen som nu är aktuell, och trängselskatten på Essingeleden, kommer att bidra till att finansiera tunnelbanan, säger han.

Maxavgiften höjs från 20 till 35 kr i Stockholm vid årsskiftet.