Delikat hantering av Strindberg, Fröding och Jeremias i Tröstlösa

4:39 min

Det är en riktig kulturskatt som ryms ner i gångarna under Örebro universitet, men tyvärr inget för gemene man att ta del av då handlingarna måste hanteras varsamt.

Den så kallade Mörnersamlingen aktualiserades i veckan av musikern Staffan Ernestam som hittade texterna när han besökte arkivet under Örebro universitet. Där finns bland annat ett antal Frödingtexter och material av Jeremias i Tröstlösa, Levi Dickson. Men också av Strindberg, mycket är unikt och en del opublicerat.

Marie Danielsen, chef Örebro universitetsbibliotek och bibliotekarien Hans Nerelius visar upp flera av de gamla originalen för P4 Örebros reporter, Andreas Morén.

Texterna förvaras i lämplig miljö och kan bara visas under speciella omständigheter, alltså inte tillgängligt för allmänheten.