Sommarskola i fyra kommuner

Fyra kommuner i Sörmland, bland annat Strängnäs och Nyköping, anordnar i år sommarskola för att elever ska få möjlighet att läsa upp sina betyg.
Två sörmländska kommuner, Vingåker och Trosa, anordnar ingen sommarskola. Det visar den enkätundersökning som Ekot gjort bland landets kommuner. Tre sörmländska kommuner har inte svarat på enkäten. Enligt ekot är det främst rika kommuner som ger underkända elever en chans att läsa upp sina betyg under sommarlovet. En orsak, utöver att pengarna inte räcker, är att sommarskolan inte anses ge tillräckliga resultat.