Minst invandrare på SLU

Sveriges Lantbruksunivetsitet SLU har minst andel elever med invandrarbakgrund av alla högskolor och universitet i landet. Det visar en granskning som högskoleverket gjort.
På SLU har bara 3,5 procent av studenterna invandrarbakgrund, jämfört med ett snitt i landet på runt 13 procent. Uppsala Universitet ligger ungefär på snittet. Variationerna beror till stor del på vilka utbildningar högskolan har och på hur många med utländsk bakgrund det finns i högskolans upptagningsområde.