Rapport från Världsbanken: Fattigdomen i Afrika minskar

1:22 min

Fattigdomen har minskat med 13 procentenheter i Afrika, men fortfarande är andelen människor som lever under fattigdomsgränsen oroande stor, konstaterar Världsbanken i en ny rapport.

År 2012 levde 43 procent av Afrikas befolkning söder om Sahara i extrem fattigdom, skriver Världsbanken. Det är många, men ändå en förbättring - 1990 var det 56 procent som levde under fattigdomströskeln. Fattigdomsgränsen går enligt banken för dem som lever på mindre än 1,90 dollar om dagen.

En stark ekonomisk tillväxt har gett förbättringar inom hälsa och utbildning men samtidigt äts framstegen upp av en snabb befolkningstillväxt. 388 miljoner levde i fattigdom 2012, jämfört med 280 miljoner år 1990, men den totala andelen som får det bättre är alltså ännu större.

Det är också stora skillnader mellan länderna; Ghana i Västafrika lyfts fram som en succé där andelen fattiga sjunkit från 53 procent av befolkningen till 21 procent. Rwanda och Etiopien beröms för framsteg inom jordbrukssektorn vilket bidragit till att öka skördarna och minska fattigdomen.

Världsbanken konstaterar också att länder som har naturtillgångar i form av olja, guld och diamanter "straffas" för det i form av kortare medellivslängd än genomsnittet, lägre läskunnighet, högre undernäring och mer våld i hemmet.

De sex länder med störst inkomstskillnader - Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Swaziland och Zambia, ligger alla i söder där diamant- och mineralfyndigheter är stora.