Klart för filmvård i Grängesberg

Svenska Filminstitutet bör starta sin verksamhet vid Filmvårdcentralen i Grängesberg den 1 juli. Det föreslår den kommitté, ledd av förre TV-chefen Sam Nilsson, som i dag överlämnat sitt betänkande till kulturminister Marita Ulvskog
Filmvårdscentralen får till uppgift att bl.a samla in, katalogisera, restaurera och bevara svensk dokumentärfilm. Verksamheten i och kring filmvårdcentralen kommer inledningsvis att sysselsätta 10-20 personer. Den väntas dessutom stimulera andra projekt och därigenom bidra till nya jobb inte bara i Bergslagen utan också på andra håll i landet. Filmvårdscentralen förläggs till en början till gruvkontoret i Grängesberg. Det framtida lokalbehovet bestäms om 1-2 år. Fullt utbyggd kommer centralen att samla in, vårda och arkivera cirka 40-60 miljoner meter film.