Löfven: Mycket stora summor från bistånd till flyktingar

2:07 min

I veckan väntas Migrationsverkets nya prognos över den kraftigt ökande flyktingmängden som kommer till Sverige. I dag säger statsminister Stefan Löfven att ytterligare stora summor kommer att tas ur biståndsbudgeten för att täcka kostnaderna.

Reglerna för biståndsländerna inom OECD hanteras av underorganet DAC och kallas DAC-reglerna.

De ger möjlighet att använda biståndspengar till flyktingmottagning. Detta sker redan och kommer att öka kraftigt, säger Statsminister Stefan Löfven.

– Vi måste komma ihåg att Sverige tar det ojämförligt största ansvaret i Europa, vad gäller flyktingar per innevånare. Och då finns den här möjligheten, den är helt internationellt erkänd, det är helt enligt OECD:s regler, och då gör vi det, säger Stefan Löfven.

– Vi har heller inte hur mycket resurser som helst.

De kraftigt ökande kostnaderna för det allt större antalet flyktingar kommer alltså att till stor del bekostas av den svenska biståndsbudgeten enligt Stefan Löfven.

I det budgetförslag som ligger är det 8,2 miljarder kronor av 43 miljarder som räknas av för flyktingmottagning.

Men det kommer alltså att bli mycket mer. Diskussion pågår för fullt inom regeringen.

Enligt biståndsminister Isabella Lövin, Miljöpartiet är det för tidigt att säga hur mycket mer som kommer att försvinna från hennes område.

Formellt finns ingen begränsning i DAC-reglerna av hur mycket ett land som Sverige använda till flyktingmottagning. Prognosen för antalet flyktingar var drygt 70 000 i nuvarande budgetförslag och allt tyder på att det blir betydligt fler.

Skulle det komma dubbelt så många nästa år, 140 000 personer, kan också beloppet från biståndet fördubblas. Det skulle i så fall bli drygt 16 miljarder kronor av 43 miljarder som i så fall tas ur biståndsbudgeten.

Något som direkt skulle få återverkningar på de biståndsprojekt som bedrivs. Biståndsorganisationerna är mycket oroade över hur det kommer att bli och har bl.a. skrivit brev till regeringen för att få besked.

Till exempel kan konsekvensen bli att projekt måste avbrytas. Det kan då handla om fattigdomsbekämpning i form av hälsovård och skolundervisnig i bland annat Afghanistan eller i Afrikanska länder.