Morgonen med Anders Liljeqvist

Sluta med hjälp av hypnosterapi

1:45 min

Morgonen pratar denna morgon om att sluta med saker. Ett hjälpmedel kan vara hypnosterapi, något som Jack Johansen arbetar med.

Jack Johansen arbetar som hypnoterapeft i Kristianstad. Han hjälper dagligen personer som behöver hjälp med att sluta med olika saker eller har fobier. Han poängterar att man aldrig kan tvinga någon till något vid hypnos, personen måste själv vilja. Men med vilja och drivkraft kan man komma långt.

- Jobbar med känslan.

Jack menar att det alltid finns en känsla bakom ett beroende och vid fobier. Den känslan arbetar hypnotisören med och mönster måste brytas, som att vi människor belönar oss. När vi varit duktiga och gjort något bra kanske vi belönar oss med till exempel ett bloss, godis eller en pizza. Nyckeln är det undermedvetna, det som får oss tillbaka till känslan då vi började eller fick fobin.