Friskolekö inget underkännande

Köerna till Uppsalas friskolor ska inte ses som ett underkännande från elevernas sida av dom kommunala skolorna. Det säger Staffan Yngve, socialdemokrat och ordf för kommunens barn- och ungdomsutskott.
De flesta av Uppsalas tio grundfriskolor har kö till sina platser.Till t ex Katarinaskolan står totalt 2000 unga på väntelistan, till Gluntens Montessoriskola står 350 barn i kö och till Margaretaskolan i Knivsta 150. Staffan Yngve tycker att friskolorna har både för- och nackdelar. De kan innebära ökade kostnader för kommunen, säger han, men konkurrensen kan också innebära att de kommunala skolorna tvingas bli bättre för att kunna attrahera nya elever: - Det är en signal till kommunen att behålla de små skolorna även m det ger högre kostnader, säger han.