Tolv förslag ska profilera MP som kulturparti

2:09 min

Vad vill egentligen Miljöpartiet med sin kulturpolitik? Förra året fick en arbetsgrupp med kulturarbetare utifrån och politiker från partiet uppdraget att rita upp riktlinjerna för Miljöpartiets framtida kulturpolitik. Nu är arbetet klart och idag presenteras tolv kulturpolitiska förslag som ska profilera MP som ett kulturparti. 

 – Vi har gått ut väldigt brett till kulturlivet och bjudit in och haft en mängd seminarier runt landet under våren och där fått olika idéer och förslag för hur kulturen ska kunna få en mycket bättre ställning. Det har slutat i att vi kommer med 12 förslag för hur kulturen ska bli det fjärde välfärdsområdet, säger Tjia Torpe (MP) som har lett arbetet..

Bland de tolv förslagen, föreslås bland annat att kultur- och utbildningsdepartmentet slås ihop till ett bildningsdepartementet, att kollektivtrafiken befrias från reklam, att reglerna för det offentliga stödet till kulturverksamheter görs om. De föreslår också kvantifierade mångfaldsmål för landets kulturinstitutioner.

Hur skulle den typen av mångfaldsmål fungera i praktiken?

– Det skulle vi vilja att kulturlivet svarar på själva. För att det är självklart så att det är de institutioner som jobbar med kultur som som ska se till att förändringen sker. Där har man haft en väldigt mjuk linje där man säger det att vi skulle önska att…. så någonting måste till. Men återkom till kulturinstitutionerna och fråga ”hur tänker ni se till att det blir en mångfald människor som representerar Sverige på ett mycket bättre sätt än idag?”

 Men ni har tagit upp det här förslaget så kan du ge något exempel på hur mångfaldsmålen ska se ut?

 – De ska representera hela vårt Sverige.

Det ska inte bara vara den heteronormativa vita mannen som är normen idag, utan det ska finnas lika mycket kvinnor, människor med invandrarbakgrund, olika sexualiteter och funktionsnedsättnignar precis som i resten av landet menar Tjia Torpe. De kulturinstitutioner som inte lever upp till målen ska också kunna utsättas för ekonomiska sanktioner.

 Men finansieringen av de tolv förslagen som presenteras idag är ingenting som arbetsgruppen tagit ställning till.

 – Nej inte i detalj. Det är inte våran sak.