Rapport: Människor som utvisas med tvång tas inte emot

2:29 min

Regeringen har gett polisen i uppdrag att genomföra fler tvångsutvisningar, men många länder tar inte emot människor som utvisats ofrivilligt.

I en ny rapport till regeringen berättar polisen att nästan en tredjedel av de som ska utvisas kommer från länder som det är mycket svårt att utvisa till.

– Om vi då utgår från det som är polisens uppgift, nämligen att utvisa med tvång, så är Somalia i princip omöjligt. Afghanistan, Iran och Irak är svårt,  säger Patrik Engström, som är chef för gränspolisen på polisens nationella operativa avdelning.

– Eritrea är i princip omöjligt med tvång. Detta är länder som vi har ganska många ärenden till, säger han.

Även Libyen, Marocko och Libanon är enligt Patrik Engström i praktiken svåra att genomföra tvångsutvisningar till.

Vissa länder som Iran och Irak tar i praktiken inte emot medborgare som inte frivilligt återvänder.

Andra länder som Somalia och Libyen har så svaga statsbildningar att det är svårt att hitta någon motpart att förhandla med.

Flera länder som Sverige eller EU har återvändande avtal med, exempelvis Ryssland och Kosovo, är det betydligt lättare att utvisa till.

Robert arbetar som insatsledare på gränspolisen i Stockholm. Av säkerhetsskäl vill han inte säga sitt efternamn. Han säger att man i dag inte prioriterar de länder som är mycket svåra att utvisa till.

– Vi har ingen jättestor resurs att förfoga över vilket gör att vi måste prioritera de ärenden där vi kan nå framgång i verkställighetsarbetet. Självklart måste vi då prioritera ner vissa länder.

Enligt en rapport som polisen överlämnade till regeringen för ett par veckor sedan rör 27 procent av de ärenden som överlämnats till polisen i år människor som är mycket svåra att utvisa av detta skäl.

Patrik Engström som är nationell chef för gränspolisen säger att läget är mycket frustrerande.

– De här ärendena blir liggande hos oss tills de preskriberas och det är naturligtvis olyckligt men i slutändan är det inte en polisiär uppgift att lösa.

Enligt Patrik Engström krävs det större diplomatiska ansträngningar gentemot de länder som inte tar emot medborgare som utvisas med tvång.

– Det krävs ju politiska eller diplomatiska initiativ att Sverige som land måste förhandla med de här länderna och få till stånd överenskommelser om att de ska ta emot sina medborgare.

Polisens gradering av ärenden

Polisen delar in de ärenden som överlämnas för tvångsutvisning i tre  kategorier beroende på hur svåra de bedöms vara att utvisa.

Bild

54

19

27

Fördelning (i procent) av personer mellan de olika kategorierna

Lätt

1476

personer

2120

personer

Kategorier:

Svår

Mycket svår

4266

personer

Andel i procent inom

kategorierna som avviker

från migrationsverket

innan överlämning till

polisen

74

60

41

Bild

54

19

27

Fördelning (i procent) av personer mellan de olika

kategorierna

Lätt

1476

personer

2120

personer

Kategorier:

Svår

Mycket svår

4266

personer

Andel (i procent) inom kategorierna som avviker från

migrationsverket innan överlämning till polisen

74

60

41