Många överklagar kustvägen

Det har kommit in närmare tjugo överklaganden till Halmstad kommun när det gäller beslutet att bygga en ny kustväg.
Förra månaden fattade kommunfullmäktige beslut om en ny kustväg som ansluter till Halmstad västerifrån över Söndrum. Överklagandena kommer från privatpersoner som blland annat oroar sig för det buller som den nya kustvägen kommer att innebära för de som kommer att bo utmed vägen.