Kommuner klarar inte av hantering av ensamkommande flyktingbarn

2:34 min

Flera svenska kommuner har Lex Sarah-anmält sig själva för att de inte klarar av att ta hand om ensamkommande flyktingbarn. Enligt en rapport från akademikerförbundet SSR i dag har socialsekreterarna runt om i landet stora problem att ge flyktingbarnen kvalitet i mottagningen.

Kommunerna Norrtälje, Västerås, Trelleborg och Hässleholm har anmält sig själva enligt Lex Sarah till inspektionen för vård och omsorg för att de inte klarar av att leva upp till socialtjänstlagen. Strömstads och Mölndals kommuner och Angereds stadsdelsnämnd i Göteborg har klagat dit på att de inte klarar situationen för ensamkommande flyktingbarn.

– Vissa kommuner går redan så mycket på knäna att man inte hittar en lösning och då hamnar man i sådana lägen att man Lex Sarah-anmäler sig själv för att man inte uppfyller lagen. Vi har jättemånga medlemmar som far illa på det sättet att de också sjukskriver sig i hög grad och man orkar inte med, säger Heike Erkers, ordförande i akademikerförbundet SSR. 

– Den här kåren är en väldigt stark kår och den har en lång uthållighet och när det har gått så långt att man inte orkar längre, då har det gått väldigt, väldigt långt, säger hon.

Akademikerförbundet SSR larmade idag på ett seminarium om socialsekreterarnas situation och hur barnen drabbas av att saker inte fungerar. 

I en enkät där 3 000 medlemmar som jobbar med barn i migrationsprocessen svarat, anges att bristande samverkan mellan olika myndigheter gör det nästan omöjligt för barnen att gå igenom en human process, medlemmarna oroas över bristen på sjukvård och psykosocialt stöd till barnen.

Ett stort problem är hur socialsekreterarna ska hantera barn som får avslag på asylansökan och ska avvisas, ett annat, att det saknas bra boenden. Familjehemmen räcker inte och många HVB-hem är inte lämpliga. 

Akademikerförbundet SSR föreslår bland annat att det utses fler ankomstkommuner än de nio som finns idag och att ankomstkommunerna ska få full kompensation utan fördröjning från Migrationsverket, för ensamkommande barn. Organisationen vill också att kommunerna ska få en vecka på sig att hitta ett hållbart boende för ett barn- 48 timmar är för kort tid.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill se flera regelförändringar, till exempel att två barn kan bo i samma rum på HVB-hem.

Han säger att kommunernas socialsekreterare har en pressad situation.  

– Min bild är att alla anstränger sig till det yttersta. För att få en bättre situation så är en viktig del att det blir en jämnare fördelning över landet, säger Per-Arne Andersson som är chef för utbildning och arbetsmarknad på SKL. 

Flera kommuner har LEX Sarah-anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hur ser du på det?

– Det visar hur situationen ser ut för många kommuner. De kommuner som har det mest ansträngt, de har inte bara ensamkommande barn, de har ofta många asylsökande generellt och de har tagit emot många nyanlända, säger Per-Arne Andersson.