Flyktingförläggningar som sätts i brand - ett eko från 1990-talet

4:23 min

Under åren 1991-1992 utsattes 117 flyktingförläggningar för olika attentat.

Den senaste veckan har fyra flyktingboenden brunnit runtom i Sverige. 

1992 sökte 84 000 personer i asyl, de flesta av dem kom från Balkankrigen. Samtidigt präglades Sverige av ett hårt debattklimat som ledde fram till hundratals attentat mot flyktingboenden.

– Vi hade samma situation på 1990-talet som vi har idag med stora grupper flyktingar. När många flyktingförläggningar öppnades blev det mycket debatt och rörde upp känslor i lokalsamhället, vilket skapade de processer som ledde fram till attentaten, säger Heléne Lööw, historiker vid Uppsala universitet som studerat attentaten mot flyktingförläggningar under 1990-talet.

Väldigt få attentat var organiserade

Attentaten mot flyktingförläggningar började redan i slutet av åttiotalet, och var som värst mellan åren 1991 och 1992, då 117 attentat mot flyktingboenden inträffade.

SÄPO:s rapport från 1992, som gick igenom våldsdåd mot invandrare, flyktingar och flyktingförläggningar, visade på att endast ett fåtal hade koppling till högerextrema grupper.

– Våldet under 1990-talet var inte organiserat, av de få som dömdes, så var det en väldigt en liten del som hade organiserat sig, säger Heléne Lööw.

Samma mönster nu som då

Språket och debattklimatet påminner Heléne Lööw om 1990-talet.

– Det är samma argumentation som återkommer under varje flyktingsituation, den har inte förändrats särskilt mycket, oavsett vilka flyktinggrupper vi har tagit emot.

– De här händelserna ebbar ut efter ett tag, tittar man över längre historiska epoker så går det här i cykler, berättar Heléne Lööw.

Vad kan vi lära oss från 1990-talets attentat?

– Det är väldigt svårt att stoppa sådana här saker när det tar fart. Det man gjorde då var att man förstärkte bevakningar och polisen samlade in information för att kartlägga mönster, säger Heléne Lööw och lägger till:

– Först när de här attentatsvågorna har ebbat ut så kommer vi veta vad som är vad. För det döljs alltid en massa andra typer av händelser, så det är först senare vi får en klar bild av förloppet.

Vill du veta mer? Lyssna på P3 Dokumentär "Den stora flyktingströmmen på 90-talet"