Järnvägsplan för Kustbanan

Inom fyra veckor skall fyra konsulter lägga in sina anbud på en så kallad järnvägsplan för Kustbanan. Vinnande konsult skall också utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning.
Järnvägsplanen beskriver hur elektrifieringen skall genomföras och hur den kan tänkas påverka de boende utmed banan.