Länsstyrelsen brister i krisberedskapsövningar

1:42 min

Länsstyrelsen Gävleborg har inte kunnat genomföra de övningar i krisberedskap som man satt upp som mål. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort.

När det inträffar större händelser i Gävleborg, till exempel naturolyckor som stormar, snökaos och översvämningar, är det länsstyrelsen som ska ta över sparkarna. De ska då ta över det så kallade operativa ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Men länsstyrelsen ska också se till att till exempel kommuner, polis och räddningstjänst ska ha en bra krisberedskap.

Nu visar riksrevisionens granskning att länsstyrelsen Gävleborg bland annat varit dåliga på att genomföra övningar i just krisberedskap.

– Det kan bli så att man inte har övat sina planer hur man ska agera när det sker en kris, till exempel en översvämning eller en brand. Då kan det ta längre tid och det kan gå sämre att samla ledningscentralen och folk för att arbeta med krisen. Då kan det bli värre konsekvenser av krisen än vad det annars kunde ha blivit, säger Madeleine Nyman, revisionsdirektör på Riksrevisionen.

Torleif Michel, räddningstjänsthandläggare på länsstyrelsen Gävleborg, förklarar situationen med att de haft för få människor som har jobbat med detta.

– Senaste åren har vi gått kort om folk på grund av bland annat pensionsavgångar, vilket har gjort att vi inte har varit fullt bemannade i den utsträckning vi skulle vara. Vi har nu kompletterat vår personalstyrka, dels genom att två pensionärer hjälper till en tid i veckan plus att vi alldeles nyligen fått två personer till på krisberedskapsfunktionen, säger Torleif Michel.