Brand på Kährs stör produktionen

Morgonens brand vid golvtillverkaren Kährs anläggning i NYbro kan komma att störa produktionen under flera dagar. En dammexplosion gjorde att en filteranläggning började brinna och förstördes. Branden släcktes via sprinkler och med hjälp av räddningstjänsten. Ingen anställd kom till skada.
Den hyvleriavdelning som var kopplad till filtret kan inte användas förrän nytt ett filter är på plats, och det kan dröja en vecka till. Under tiden kan Kährs få problem att klara avtalade leveranser men lager finns som täcker några dagars produktionsstopp. Omkring 20 anställda kan komma att beröras om reparationerna drar ut på tiden.