Omprogrammerade cancerceller dödar varandra

1:33 min

Cancerceller som programmeras om, och i stället blir mördarceller som dödar cancerceller, låter kanske som science-fiction. Men en amerikansk forskargrupp har hittat ett sätt att få leukemiceller att döda sina egna.

Håkan Mellstedt är överläkare och professor vid Karolinska institutet, och forskar själv kring bot mot bland annat leukemi.

– Det är en spännande metod, men framför allt är det spännande fynd, säger han om studien.

Akut myeloisk leukemi, eller AML, är en av de allra vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. I Sverige insjuknar runt 300 personer per år och sjukdomen innebär att en viss typ av de vita blodkropparna är sjuka.

Det är just de här cellerna man nu lyckats hitta ett sätt att omprogrammera från cancerceller till cancermördande celler.

Det hela går till så att en mycket specifik antikropp, ett slags protein som är en naturlig del av immunförsvaret, fäster på leukemicellens yta. Det triggar igång en rad kemiska signaler som gör att cellen, i stället för att fortsätta vara en cancercell, utvecklas till en så kallad 'natural killer cell', en NK-cell, som dödar de intillliggande leukemicellerna genom att sticka hål på dem.

Försöken, som än så länge bara gjorts på cellnivå, är väldigt spännade enligt Håkan Mellstedt. Men mycket återstår innan det skulle kunna bli en ny cancerterapi.

– Tumörbiologiskt är det här väldigt intressant. Men därifrån till en terapeutisk applikation är det långt kvar, säger Håkan Mellstedt.

Källa:
Kyungmoo Yea et al, 2015. Agonist antibody that induces human malignant cells to kill one another. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.1519079112