Lördag 24 oktober 2015

Älskade, hatade gran

7:04 min

Picea abies. Så heter det - Sveriges vanligaste träd. Granen.

Vi ägnar hela programmet åt detta älskade, dugliga, tåliga, känsliga och bespottade träd. Ett träd som överlevt dinosaurier och meteoriter och har sju gånger så stor arvsmassa som människan. Som ibland ger plats åt många andra organismer, ibland åt väldigt få.

Morgonens fältreporter Helena Söderlundh sänder från granarna i Fulltofta i Skåne, tillsammans med Matts Lindbladh, professor i skogsekologi vid SLU. Vi möter också konstnären Ann Böttcher som undersökt hur granen använts som svensk symbol genom tiderna. Även veckans kråkvinkel, signerad Tina-Marie Qwiberg, kretsar kring barrträdet med ytliga rötter och raka stammar.

Programledare är Joacim Lindwall