Små småföretagareförväntningar

Blekinges småföretagaren har lägst förväntningar i landet inför konjunkturutvecklingen i år. Det visar siffror från småföretagsbarometern som bygger på intervjuer med 126 småföretagare i länet.
Håkan Fransson, regionchef på Företagarnas riksorganisation, tror att de många varslen under det senaste året har påverkat småföretagarklimatet. Barometern visar bl.a. att vart fjärde företag känner ovilja inför att växa. Håkan Fransson tror att huvudorsaken till negativism är ett allt krångligare regelverk.