Advokat: Nästan omöjligt att få rätt mot Transportstyrelsen

3:29 min

Det är i princip omöjligt att få rätt mot Transportstyrelsen om den drar in ditt körkort. Det menar advokat Denise Lagercrantz, som är specialist på trafikrätt. Man borde göra mer individuella bedömningar, säger Lagercrantz.

I går berättade vi om hur yrkeschauffören Michael Palm i Avesta blev av med körkortet när han plötsligt ansågs se för dåligt, efter 20 år och 350 000 prickfria mil som lastbilschaufför.

Advokat Denise Lagercrantz berättar om samtal hon får från förtvivlade människor som blivit av med sina körkort.

– Många som ringer och är förtvivlade när de ringer, de får ju sina liv förstöra när körkorten återkallas.

I fjol återkallades 34 352 stycken körkort i landet, varav 1 045 i Dalarna. Sedan Transportstyrelsen för fem år sedan tog över uppgiften om att återkalla körkort från länsstyrelserna så har man blivit allt mer effektiva i sitt körkortsåterkallande.

Det beror, enligt advokat Denise Lagercrantz, på att Transportstyrelsen har tagit fram enkla och lättanvända mallar till sina handläggare för alla tänkbara typer av trafikbrott, så kallade praxislistor. Det här är mallar med ramar som sällan ger utrymme för att väga in personliga bedömningar i de enskilda fallen.

– Det som står tydligt upptaget i praxislistan, där är det sällan som man kan diskutera någonting utanför. Utan då är reglerna oerhört fyrkantiga. Och jag tror att det har uppkommit just i samband med att...förut så reglerades de här frågorna av länsstyrelsen och sedan, i samband med att Vägverket gjordes om till Transportstyrelsen, så flyttades det här över sedan till Transportstyrelsen, de här frågorna om körkort.

– Och då låg man efter så mycket, det var så många obehandlade ärenden. Man införde väldigt enkla fyrkantiga regler så att man snabbt skulle kunna komma ned i balanserna, för man kunde sätta mer. Man kunde sätta vilken handläggare som helst på det för det var så enkelt, enkel matematik liksom att avgöra ärendena, säger Lagercrantz, och fortsätter:

– Det är ju svårt, har man börjat med det, har en myndighet börjat med den ordningen så är det svårt att sedan luckra upp gränserna och släppa på... Liksom göra mer personliga bedömningar. Utan det blir ju fortsatt fyrkantigt.

Är det svårt att få rätt mot Transportstyrelsen?

– Ja, det är nästan omöjligt. Det känns ju som att förvaltningsdomstolarna går direkt på, ja, de går i väldigt hög grad på Transportstyrelsens linje.

Denise Lagercrantz vill se ett helt annat mer rättssäkert system där man faktiskt tar hänsyn till varje individ och där man tar hänsyn till att ett fall sällan är ett annat likt.

– Jag tycker att man borde göra mer individuella bedömningar, för att det är ett så stort ingripande i människors liv.

Varför tror du som har jobbat med sådana här frågor, eller som jobbar med sådana här frågor, varför tror du att man inte gör en individuell prövning på det sättet?

– Ja det är ju lättare att handlägga ärendena om man liksom har fyrkantiga regler.

Denise Lagercrantz tycker att det alltför ofta är lite för lätt i dag att dra in körkortet.

– Ja, det är inte proportionerligt liksom, de konsekvenser som det får att körkort dras in.

Det kan få ganska så stora konsekvenser, det har du sett också i ditt arbete?

– Ja, javisst. Alltså, det ringer ju människor varje vecka till mig, flera stycken i veckan, och många avvisar jag och säger att det är ingen idé att vi överklagar. Vi kan yttra oss, men det är bortkastade pengar att du lägger pengar på mig och skriva ett yttrande, för de kommer inte att lyssna.