Trolig vargjakt i vinter

Det mesta pekar på liscensjakt på varg även den här vintern. Länstyrelserna i de vargtäta länen sitter just nu och diskuterar hur och om det ska bli någon jakt.

Mariana Skoglund, enhetschef för art och vilt på Länsstyrelsen säger till Nerikes Allehanda att som diskussionerna går nu pekar allt på en vargjakt men det är oklart i vilka volymer.

Länstyrelserna i de vargtäta länen väntar fortfarande på statistik på tillväxten av vargar i de berörda länen.

I mitten av nästa månad ska det vara klart med ett besked om liscensjakten på varg.