Bibliotek ser över riktlinjer för vem som får hyra

1:46 min

Det behövs tydligare riktlinjer kring vem som ska få hyra in sig i bibliotekens lokaler i Uppsala. Det tycker både politiker och bibliotekspersonal och därför tas i dag beslut om att ta fram en policy för det här.

Johanna Hansson, som är bibliotekschef i Uppsala, tror inte att policyn kommer leda till att färre får komma till tals.

– Snarare att förståelsen för bredden i vårt uppdrag och bredden i de röster som ska få höras på biblioteket blir tydligare. Det skulle ju till och med kunna öka bredden. Men att det också är tydligt att det hela tiden är inom de här ramarna – alla människors lika värde och den här bergfasta värdegrunden, säger hon.

Bakgrunden till att kulturnämnden beslutar om att ta fram policyn är dels att fler kommer kunna hyra in sig i lokalerna när stadsbiblioteket i Uppsala nu byggs ut och att det då behövs bättre rutiner.

En annan sak som aktualiserat behovet av tydligare riktlinjer och skyndat på den här processen är debatten som följde efter att den kontroversielle skribenten Jan Sjunnesson bokat bibliotekets lokaler för att prata om sina böcker. Det säger socialdemokraternas Peter Gustavsson – som är ordförande i kulturnämnden i Uppsala.

– Vi har fått upp ögonen för att det saknas ett tydligt regelverk. Hade det funnits ett tydligare regelverk i den här typen av fall så hade det varit lättare för personalen att kunna ta ställning till om man ska säga ja eller nej till den här typen av fråga, säger Peter Gustavsson.

Men det handlar alltså inte om censur, menar han. Eftersom kommunens värdegrund redan i dag är väldigt tydlig – och bibliotekschefen Johanna Hansson tillägger dessutom att både bibliotekslagen och yttrandefrihetsgrundlagen redan sätter väldigt tydliga gränser för vad som får sägas i kommunens lokaler.

– Så att det handlar ju inte om att ta fram en policy för att vi ska kunna röra oss utanför lagens råmärken, utan där innanför ska vi hela tiden befinna oss. Och det är väl inom ramarna som vi behöver kunna göra tydliga och begripliga val och då kan det behövas en policy, säger Johanna Hansson.