تیراندازی در مدرسه ای در ترول هتتان

شخصی که چهره خود را با ماسک پوشانده و با حمل یک شمشیر به مدرسه ی Kronan در شهر ترول هتتان حمله کرده بود، پس از این که چهار دانش آموز و یک فرد بزرگ سال را مجروح کرد، توسط پلیس دستگیرشد. پلیس به سوی این شخص تیراندازی کرد و پس از آن توانست او را دستگیرکند.
استفان لوون، نخست وزیر به دلیل حادثه ی ترول هتان، جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان را قطع کرد تا به ترول هتتان برود.  


برپایه آخرین خبرها، یکی از مصدومین درگذشته است. پیش ازاین از کشته شدن مرد ضارب نیز خبرداده شده بود، اما برپایه ی اطلاعات منتشرشده از بیمارستان ترول هتتان، او به شدت زخمی شده اما هنوز زنده است. دانش آموزان زخمی شده نیز در بیمارستان مورد عمل جراحی قرارگرفته اند. به گزارش پلیس، پس از حمله این شخص به مدرسه، دانش آموزان و بزرگسالان دچار وحشت شده و سعی در فرار از آنجا کردند. اطلاعات بیشتر درمورد این حادثه و مشخصات فرد ضارب هنوز اعلام نشده است.