Kulturhuset behöver mer pengar

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har fått nej av både Boverket och Allmänna arvsfonden på sina ansökningar om bidrag för att bygga om husets vind.
Jönköpings kommun har anslagit två miljoner för att bygga om Kulturhusvinden till bland annat en inspelningstudio och fler repetionslokaler för lokala musikband. Men dessa pengar räcker inte och därför hade Kulturhuset hoppas på bidragen utifrån. Kulturhuset - som ligger på Tändsticksområdet i Jönköping, kommer nu att göra nya ansökningar om pengar till sin vindombyggnad.