Tusentals svenskar skuldsatta "för evigt"

2:22 min

Trots att det finns en lag om skuldsanering i Sverige är det många svenskar som varit svårt skuldsatta i mer än 20 år. Åtminstone 25 000 svenskar har fortfarande stora problem med skulder sedan bostads- och fastighetskraschen på 90-talet.

Hör mer i Kaliber i P1 26/10 klockan 10.03

– En stor orsak tror jag är att folk inte orkar ta tag i den här situationen. Man känner sig uppgiven eller har kanske inte tillräckliga kunskaper, säger Johan Krantz, ekonom på Kronofogden.

Vet ni hur många det är?
– Man har sagt att det kan röra sig om 25 000 personer, i vissa fall har man sagt att det är betydligt fler.

– Vi kan bara se de skulder som finns hos oss, förmodligen finns det skulder som ligger utanför Kronofogden, säger Krantz.

Bland personerna med skulder från bostadskraschen finns det också många som sökt skuldsanering men nekats.

Anders, som vi kallar honom, har miljonskulder sedan 90-talet då han tvingades sälja sin bostad med förlust när räntorna steg och ränteavdraget sänktes.

– Jag har begärt skuldsanering vid ett tillfälle och tyvärr blivit nekad, säger Anders.

Hur mycket har du i skulder nu?
– Mina skulder ligger på över sex miljoner kronor inklusive ränta på ränta.

Så en miljon på 90-talet har växt till sex miljoner?
– Ja.

I Sverige preskriberas aldrig skulder till privata bolag. De kan leva kvar livet ut.

Annika Falkengren som är vd på SEB menar att bankerna ändå försöker underlätta för dem som har svårt att betala för stunden genom att bland annat kapitalisera räntan, det vill säga skjuta upp betalningen av räntan som i stället läggs på skulden som då växer.

– Så gjorde vi i Baltikum. Kunderna fick egentligen kapitalisera allting. De fick betala pyttelitet och under några år gick det väldigt illa.

– Nu har ju väldigt många fått tillbaka sina jobb och de har ökat sin takt. Banken måste kunna vara flexibel, säger Falkengren.

Anders är upprörd över att hans lån flerdubblats sedan 90-talet på grund av alla räntor.

Vem är du arg på i dag?
– Framför allt mig själv och sedan på vissa banker och rådgivare, säger Anders.