Vad tycker du?

August Strindbergs uttal

2:27 min

Hur uttalas August Strindbergs förnamn korrekt? Är det a-ljud eller å-ljud? Flera lyssnare har hört av sig och krävt svar och Thomas Nordegren har försökt gå till botten med frågan.

Så här uttalas Strindbergs förnamn enligt Sveriges Radios uttalsrobot: 

Vad tycker du? Skriv till oss i kommentarsfältet!

Lite bakgrundsfakta

"Under Strindbergsåret 2012, jämnt hundra år efter författarens död, uppstod en diskussion om hur hans förnamn ska uttalas.

Uttal med a-ljud i början /august/ har varit etablerat så länge att de flesta nog blev förvånade över uppgiften att författaren själv skulle ha sagt /å:gust/.

Men forskningen har inte någon bild av att Strindberg konsekvent uttalade sitt namn på detta sätt eller att han var känd som "Ågust" i sin samtid.

Därför har Svenska Förläggareföreningen, som står bakom Augustpriset, bestämt sig för att inte gå över till å-uttal när de talar om priset. Samma inställning har Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet.

Vi kan alltså i normalfallet fortsätta att tala om August med a-ljud. Det krävs mer entydiga belägg för att ändra en så stark uttalstradition."

(Källa: Språkbrevet 2012 nr 1)


Vad tycker du? Skriv till oss i kommentarsfältet!