600 bostäder i norra Ormesta nästa storbygge i Örebro

1:11 min

Örebro växer så det knakar - även utanför stadens hank och stör.

En rad stadsdelar kommer att få ny bebyggelse under de närmsta åren. Norra Ormesta är ett av dessa. Det ligger bakom gamla slakteriet vid väg 207 mot Stora Mellösa, med naturreservatet Oset in på knutarna. 

– Här kan det bli omkring 600 bostäder, villatomter, radhus, och upp till 5 våningar höga hus, säger Martin Willén som är mark och exploateringschef i kommunen.

Området är lantligt betonat, med ängsmarker och kossor inom synhåll. 

- Om 3-4 år kommer det också vara fullt med bostäder och några förskolor här. Det är ett område som kommer att ändra karaktär, säger Martin Willén.

Kommunen räknar med att det behöver byggas mellan 750 och 1 000 bostäder i Örebro varje år fram till 2020. Då beräknas 153 000 personer bo i Örebro.

Folkökningen kommer att sätta hård press på kommunen att skaffa fler platser inom skolan och barnomsorgen. Björn Sundin som är socialdemokratiskt kommunalråd säger:

- Vi räknar med ett behov av 3 700 platser de närmaste åren, det är enormt mycket. Och det är en effekt av att staden växer, men det kommer att betala sig på sikt.

Här kommer det att bli nya bostäder under de närmaste åren:

* Gustavsviksområdet. Blandad bebyggelse, bostäder, kontor och hotell. Byggstart 2016.

* Södra Ladugårdsängen. 2 000 bostäder, beräknad byggstart 2016.

* Pappersbruksområdet på Öster: 1 500 - 2 000 lägenheter, byggstart beräknad till 2018. Markområdet måste först saneras, efter industriepoken. Kostnaden tas av kommunen, som räknar med att få igen insatsen efter att marken sålts till byggherrarna.

* Norra Ormesta. 600 bostäder. Av dessa ska Riksbyggen bygga 59 lägenheter i fyra hus, och byggstarten är planerad till i år.

* Örnsro. Fler bostäder på gamla idrottsplatsområdet. Markanvisningen är i gångsatt.

* Varberga/Oxhagen. Stadsdelarna ska utvecklas, centrum förvandlas, gator och bebyggelse.

Källa: Örebro kommun