Bjuv

Dags för skörd av klimatsmarta räkor

3:55 min

Nu har de första jätteräkorna skördats från de sex bassängerna i Bjuv och i går kväll kom ett stort lass nya yngel från USA.

Tanken är att egna yngel ska födas upp på den skånska anläggningen framöver och de ska växa sig stora av ärt- och fiskrester, säger mikrobiologen Matilda Olstorpe.

Under 3 000 kvadratmeter algbrun vattenyta simmar miljoner genomskinliga räkor. På Findus fabriksområde i Bjuv har man byggt en separat stålhall med sex bassänger där det ska odlas jätteräkor på miljövänligt vis.

Poolerna är murade av lecablock som har försetts med en tjock plastduk för att hålla tätt. De rymmer vardera 214 kubik vatten som värms upp till 30 grader, ungefär så varmt som jätteräkorna har det i sin naturliga miljö i tropiska havskuster. Larverna till odlingen i Bjuv importeras påsvis med flyg från odlingar i Florida.

– Tanken är att bygga ut den skånska anläggningen med en egen uppfödning på sikt, säger Matilda Olstorpe, mikrobiolog från Uppsala som egentligen startade sitt företag för att odla fisk. Men livsmedelsindustrin ville hellre ha jätteräkor.

Enligt Matilda ska det bli en hållbar räkodling, den första av sitt slag i världen, med ett helt slutet system utan avlopp. Så när som det slamm som bildas efter en tid när räkorna bytt skal under sin uppväxt. Idag måste det skickas till förbränning eftersom tillstånd saknas att lämna det till biogasanläggning - där vill man inte få in eventuella räksmittor. Yngel som importeras måste först hållas i karantän i ett separat bås tills prover visar att de är friska.

Räkornas mat och toalett blir den bruna soppa som de simmar i, fullmatad med brunalger som räkorna äter, bakterier och mikroorganismer som bryter ner räkornas avföring.

I tropiska vatten, som i södra USA, odlas jätteräkor i mangroveskogar som grävs upp och övergöds - det hotar havets fiskarter.

I Bjuv används varken kemikalier eller antibiotika i odlingen. Idag används olja för att värma upp poolerna och räkorna matas med fiskfoder som extra näring. Men det finns mer klimatsmarta planer.

– Bassängerna ska värmas upp bland annat med hjälp av spillvärme. Och istället för pellets kan räkorna äta ärtrester och fiskrens från Findus, fortsätter Matilda Olstorpe.

På sikt hoppas hon att även färska jätteräkor kan levereras från Bjuv, men de kommer knappast smaka som ärtor.