Stora omvälvningar för rysk forskning

2:04 min

Forskare lämnar Ryssland, både på grund av den dåliga ekonomin och det rådande politiska situationen. Forskarflykten har ökat sedan annekteringen av Krim. Samtidigt har president Putin lanserat stora reformer för att förbättra både universitet och forskning.

Tre svenska universitet finns med på listan över världens 100 bästa universitet. Inget ryskt universitet finns idag på listan. De senast 25 åren har 30000 forskare har gett sig av, säger Roger Roffey som arbetare med Rysslandsforskning på FOI, Försvarets forskningsinstitut. 

– Putin har sagt att de måste nå dit, säger han.

För att universiteten ska kunnas rankas högre omorganiseras de nu efter en mer västerländsk modell, och mer forskning ska bedrivas på universiteten. Traditionellt bedrivs rysk forskning främst på akademier, men nu byggs en helt ny jätteorganisation upp som ska ersätta bland annat den gamla vetenskapsakademien, som Vladimir Putin anser inte har producerat tillräckligt bra.

Ett mått för att bedöma vetenskaplig framgång är att räkna antalet vetenskapliga publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Sverige står för 1,6 procent, USA står för för ungeär 27 procent, och Ryssland för bara 2 procent, säger Roger Roffey,

– Då har Putin sagt att det ska öka, men frågan är om det är rätt väg.

I vilken mån påverkas det akademiska klimatet av nuvarande regim under Vladimir Putin?

– Hela den akademiska sfären är drabbad av korruption och nepotism, det är ofta problem. Och att man inte har en fri press, att folk inte får säga vad de tycker är ju det allvarligaste. Jag menar, forskare vill ju kunna ha utbyte, åka omkring och prata, presentera och diskutera. Om det då misstänkliggörs att det har kontakter i USA blir det jobbigt för dem, säger Roger Roffey.