Odla - och njut - i växthuset!

Lästips 23 maj 2005

Dessa böcker om växthus pratade vi om i programmet:

Åberg Secher, M. Växthuset. Det lustfyllda rummet. ICA bokförlag( 2005) .

Palmstierna, I. & Alm, G: Nya Växthusboken. Natur och Kultur/LTs Förlag. ( 2000)

Hellberg, T., Herner, S., Löfstrand, M. : Växthus. Drömmar av glas. Prisma( 2004)

Och i dessa publikationer kan du läsa mer om växthusodling:

Gäredal, L. 2004. Tidig odling i hobbyväxthus – på ett energibesparande sätt. Fakta Trädgård-Fritid nr 99. SLU, Uppsala.

Gäredal, L. 1998. Tomater i hobbyväxthus. Fakta Trädgård-Fritid nr 15. SLU, Uppsala

Nedstam, B. & Sandskär, B. 1997. Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus. Fakta Trädgård-Fritid nr 36. SLU, Uppsala

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala. Tfn 018-67 11 00, 67 12 67, e-post: publikationstjanst@slu.se, hemsida www.entom.slu.se