Talibanerna är tillbaka med full kraft

2:20 min

För en dryg månad sedan invaderade talibanerna provinshuvudstaden Kunduz i nordväst och lyckades hålla den i tre dagar. Nu stannar fler amerikanska trupper i landet.

I tisdags förra veckan dödades minst 22 poliser i en attack. Detta har lett till att USA:s president Barack Obama bestämt att 10 000 amerikanska soldater ska vara kvar i landet till 2016.

– Med undantag för talibanerna och deras anhängare är de flesta afghaner lättade över det amerikanska beskedet att förlänga den militära närvaron i landet - det ger ett viktigt andrum, säger chefen för forskningsinstitutet Afghanistan Analysts Network Kate Clark.

I 14 år har den USA-ledda koalitionen funnits i Afghanistan, bland annat för att bekämpa talibanerna.

Trots flera militärinsatser och försök att få till stånd en legitim och demokratisk afghansk regering, är det många experter som hävdar att talibanerna i dag är minst lika starka som de var för 14 år sedan, när de första amerikanska soldaterna anlände till landet.

Dessutom har terroristorganisationen IS fått fäste i landet, och börjat rekrytera unga afghaner.

Kate Clark säger att den afghanska regeringen är djupt splittrad, den består av en skakig koalition av det senaste valets politiska rivaler.

Hon säger att korruptionen fortfarande är utbredd och att regeringen ägnar mer tid åt att bestämma vem som får vilken befattning i vilket diskrikt, än att lösa de akuta afghanska problemen, inte minst våldet och den svaga ekonomin.

De internationella styrkornas starka köpkraft, har skapat en ekonomisk bubbla som försvinner när soldaterna åker hem.

Det är en bidragande faktor till att allt fler unga afghanska män flyr fattigdom och krig och söker sig till Europa.

Den här situationen har talibanerna lyckats utnyttja, och gerillakrigföringen mot internationella styrkor börjar alltmer likna ett afghanskt inbördeskrig.

– Det här är ett afghanskt krig nu, och oavsett hur gärna omvärlden vill hjälpa till, så måste den afghanska regeringen skärpa sig. Man kan inte säga sig kämpa emot talibanerna och samtidigt stjäla bränsle, säger Kate Clark och refererar till korruptionen i landet.

Vad gäller en fredsuppgörelse mellan staten och talibanerna säger hon att man under många år har försökt nå ut till talibanerna, och att det är de som måste visa en vilja till en fredlig lösning.