Överenskommelse klar om migration och integration

0:57 min


Tidigt i morse blev en blocköverskridande migrations- och integrationsuppgörelse klar. Överenskommelsen, som presenterades under en presskonferens på förmiddagen, består av ett 20-tal olika punkter och samtliga riksdagspartier utom (SD) och (V) är överens om innehållet.

Tidigt i morse blev den blocköverskridande migrations- och integrationsuppgörelsen klar. Detaljerna presenterades vid en presskonferens. 

En av de stora stridsfrågorna mellan partierna har gällt frågan om uppehållstillstånd ska vara permanenta, som i dag, eller tillfälliga. Enligt de uppgifter som lämnats under presskonferensen kommer det nu att införas tillfälliga uppehållstillstånd under en begränsad tid. Undantag kommer att göras för ensamkommande barn och familjer, som i första hand ska få permanenta uppehållstillstånd. 

Kraven på försörjning vid anhöriginvandring skärps. Däremot blir det inte just nu några utökade gränskontroller. 

En del i flyktinguppgörelsen innebär också en tvingande lag för kommuner att ta emot flyktingar, säger migrationsminister Morgan Johansson (S). 

Totalt innehåller uppgörelsen alltså 20 punkter, bland annat vill partierna ha snabbare handläggningstider av asylansökningar och att personer som fått avvisningsbeslut ska skickas hem snabbare för att frigöra fler boendeplatser. Dessutom ska lagliga vägar för flyktingar utanför EU att söka asyl utredas.

En av punkterna handlar om att skapa fler platser i skolan, till exempel genom att olika dispenser beviljas, som för distansundervisning. Även friskolor ska få ta emot flyktingbarn. Uppgörelsen innehåller även ett förslag från Folkpartiet för att få fram fler lärare.

När det gäller att underlätta för flyktingar att få jobb så har partierna kommit överens om att utvidga rut-avdraget med trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster. Utvidgat rut har drivits av både allianspartier och Miljöpartiet. 

De så kallade YA-anställningarna utvidgas så att de omfattar fler och civilsamhället får 200 miljoner kronor extra. 

Totalt ska tio miljarder satsas på åtgärderna, kommunerna får del av dessa pengar eftersom överenskommelsen innebär att de genom en ny lag tvingas ta emot flyktingar. De tio miljarder kronorna, som till allra största del ska gå till kommunerna för att stödja deras flyktingmottagning, kommer att läggas fram i form av en kompletteringsbudget senare i år. De pengarna finansieras genom statliga lån, vilket innebär ett ökat underskott för de offentliga finanserna.

Vänsterpartiet gav så sent som i morse besked om att man inte ställa sig bakom uppgörelsen, erfar Ekot. Partiet anser att det inte har fått gehör för sina förslag om hur de flyktingar som kommer till Sverige bäst ska integreras, och kritiserar att regeringen har valt att gå "åt höger".

(V) har en egen pressträff klockan 13.

– Det har varit intensiva och konstruktiva samtal. Partier har fått ge och ta, men det har inte varit hårda förhandlingar, sa Ylva Johansson under presskonferensen.

– Vänsterpartiet har varit med i samtalen väldigt länge, och har bidragit konstruktivt. Överenskommelsen ska inte ses som en slutpunkt, fler förslag kan komma, enligt Johansson.