Sverige vill lära av Nato om propagandakrig

2:02 min

Sverige överväger att gå med i Natos center för strategisk kommunikation. Det är ett center som både analyserar propaganda och osanna kampanjer i sociala medier och ser hur Nato borde driva sin information till allmänheten.

– Vi behöver mer kompetens och det här är en ny miljö som finns, en ny arena, där det sker väldigt mycket saker med desinformation med olika typer av kampanjer. Man använder det här i olika syften för att påverka opinioner i andra länder. Därför är det så att vi behöver stärka vår kompetens men också delta i en miljö med andra länder, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

I dag pågår ett slags informationskrig genom vanliga medier och inte minst genom sociala medier. Vridna sanningar, frågor som försvårar för dem som letar efter sanningen och rena lögner förekommer.

Exempel rör utvecklingen i Ukraina, nedskjutningen av MH17 över Ukraina och när plötsligt ett papper dök som påstods visa att Sverige aktivt stödjer regeringssidan i konflikten där.

Under kalla kriget hade Sverige ett civilförsvar som arbetade med den här typen av frågor. Nu måste både kunskapen om hur den allmänna opinionen påverkas via moderna medier förbättras och om hur lögner och felaktigheter bäst motverkas.

Det är precis vad Peter Hultqvist hoppas ett svenskt deltagande i Natos center för strategisk kommunikation ska ge.

– Ökad kompetens.

Har vi tappat den?

– Jag tror vi har en stor förbättringspotential på det området.

Natos center ligger i Lettland. Flera Natoländer och Finland är med.

Hittills har det fokuserat på hur Ryssland utnyttjar propaganda, men det tittar också på Islamiska staten och hur Nato borde utnyttja informationskanaler. Men Peter Hultqvist tror inte Sverige genom att delta skulle bli en del av Natos informationssystem.

– Det är inte så jag ser det, utan jag ser det som ett sätt att skapa kompetensuppbyggnad, säger Peter Hultqvist.

Från Sverige kan en eller två personer delta, exempelvis från Säpo, Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsberedskap.

Men att Sverige skulle ha företrädare på nätet som också sprider halvsanningar eller hoppar på andra bloggare, utesluter försvarsministern.

– Vi ska inte bidra till att sprida osanningar och desinformation. Det viktiga är att upprätthålla sanningen, säger Peter Hultqvist.