WHO ger grönt ljus för malariavaccin

1:15 min

Världshälsoorganisationens experter har gett grönt ljus för att testa i stor skala ett vaccin mot malaria på upp till 1 miljon barn i Afrika. Det är det första vaccinet mot en parasitsjukdom och skulle kunna rädda livet på tiotusentals barn, rapporterar Sveriges Radios globala hälsokorrespondent.

Malaria är den vanligaste dödsorsaken bland barn i många afrikanska länder söder om Sahara där malariamyggor förekommer. Hittills har medicin och myggnät med insektsgift varit motmedlen. Nu ska ett vaccin som heter RTS,S och som hittills testats på 15 000 personer i forskningsstudier, ges till upp till en miljon barn för att slutgiltigt avgöra hur säkert och effektivt det är enligt WHOs expertpanel.

Vaccinet verkar bara skydda till 30 procent mot malaria och bara om det ges vid fyra tillfällen, varav den sista sprutan måste tas ett och ett halvt år efter det vanliga vaccinationsprogrammet för småbarn. Annars går skyddet ned till noll. Om föräldrar verkligen kommer med sina barn för den extra malariasprutan ska nu utvärderas liksom de ovanliga biverkningar man sett som hjärnhinneinflammation.

Bakom vaccinet ligger 30 års forskning liksom miljardtals kronor från Gatesfonden och läkemedelsbolaget GSK. Professor David Schellenberg vid London School of Hygiene & Tropical Medicine välkomnar dagens WHO beslut som han tror kommer bli viktigt för att minska antalet malariadöda framöver.

– Det här vaccinet kan bli ett viktigt redskap för att få ned antalet svåra malariafall och dödstal, säger Professor David Schellenberg som utvärderat vaccinet.