دولت و اپوزیسیون بر سر سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی توافق کردند

سوئد امکان گرفتن اقامت دایم برای پناهجویان تازه وارد را برمی‌دارد و از اتحادیه اروپا خواهد خواست که پناهجویان داخل سوئد را میان دیگر کشورها تقسیم کند. این نتیجه توافق دولت و احزاب مخالف در سیاست مهاجرتی و همپیوستگی ست که در یک کنفرانس مشترک اعلام شد.

با توجه به ورود بی سابقه شمار پناهندگان به سوئد، دولت به همراه احزاب اپوزیسیون در یک نشست فوق‌العاده، تصمیم به تغییراتی در قوانین مهاجرتی کشور گرفت. این تغییرات که در بیست ماده تنظیم شده، مقررات پذیرش پناهجویان در سوئد را که جزو سخاوتمندانه‌ترین قوانین در اروپا بود، سختگیرانه‌تر خواهد کرد.

از جمله، اقامت دایم برای پناهجویان کشورهای جنگزده مانند سوریه، حذف خواهد شد. این قانون یکی از دلایل اصلی آمدن پناهجویان به سوئد بود. از این پس، یک پناهجو در صورت داشتن دلایل محکم، اجازه اقامت موقت دریافت خواهد کرد و در پایان این دوره، بازهم نیاز او به پناهندگی بررسی خواهد شد. همچنین سوئد اعلام کرده که از اتحادیه اروپا برای تقسیم دوباره پناهجویان داخل سوئد کمک خواهد خواست. تا کنون تنها ایتالیا و یونان در برنامه‌ی تقسیم پناه‌جویان بوده‌اند. مورگان یوهانسون وزیر دادگستری و مهاجرت سوئد در این کنفرانس مشترک گفت که سوئد، نسبت به جمعیت خود، بزرگ‌ترین پذیرنده پناهجو شده که این روند قابل ادامه نیست.

در این توافق فراجناحی دو حزب ائتلاف دولت، سوسیال دموکرات‌ها و محیط‌زیست به همراه چهارحزب اپوزیسیون موسوم به آلیانس حضور دارند. دو حزب چپ و دموکرات‌های سوئد، به دلایلی متفاوت در این توافق حضور ندارند. حزب چپ در لحظه آخر از این همکاری کنار کشید و دلیل آن را حذف امکان اقامت دایم برای پناهجویان اعلام کرد. این حزب عقیده دارد که اقامت موقت تاثیری منفی بر همپیوستگی مهاجران با جامعه خواهد داشت. حزب دموکرات‌های سوئد هم که مخالف اصلی سیاست‌های مهاجرتی کشور است، در این گفتگوها شرکت نداشت.

این توافق نامه علاوه بر سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی به سوئد، شامل مفادی برای بهبود همپیوستگی مهاجران با جامعه و ورود سریع به بازار کار است.

بیست ماده‌ای که احزاب دولت و اپوزیسیون بر سر آن توافق کرده‌اند این‌ها هستند:

-امکان گرفتن اقامت دایم برای پناهجویان تازه وارد لغو و به جای آن اقامت موقت برای قبول شدگان صادر خواهد شد. پس از اتمام دوره اقامت موقت، نیاز پناهندگی افراد متقاضی دوباره بررسی خواهد شد. کودکان تنهای پناهجو شامل این تغییر نخواهند شد. این قانون تا سه سال آینده برقرار خواهد بود.

-فهرستی از کشورهای امن تهیه و پناهجویان از این کشورها به سرعت بازگردانده خواهند شد.

-افرادی که حکم منفی گرفته اند اما هنوز در کمپ‌های پناهجویی زندگی می‌کنند، باید مسکن خود را ترک کنند و کمک خرجی آنها حذف خواند شد. خانواده‌های بچه‌دار شامل این دستور نمی‌شوند.

-قوانین دریافت اقامت برای خانواده پناهجویان سخت‌تر می‌شود. از جمله آنها باید قبل از تقاضای اقامت برای بستگان، ثابت کنند که میتوانند خرج آنها را در سوئد تامین کنند.

-با همکاری با اتحادیه اروپا، راههای ورود قانونی به کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

-نظارت بر روند پذیرش و اسکان کودکان تنهای پناهجو تشدید خواهد شد.

-سوئد از اتحادیه اروپا خواهد خواست که پناهجویان داخل سوئد را در میان دیگر کشورهای عضو، تقسیم کند.

-یادگیری زبان سوئدی از ابتدای ورود به کشور و در زمان انتظار برای دریافت جواب پناهندگی آغاز می‌شود.

-آموزش بهتر برای پناهجویان کم سواد یا بی سواد فراهم خواهد شد.

-امکان اجباری کردن آموزش برای پناهجویان و کودکان آنها بررسی می‌شود

-شرکت‌های کوچک‌تر و خارج از قراردادهای سندیکایی نیز خواهند توانست مهاجران را برای کارآموزی بپذیرند.

-امکان کارآموزی بیشتر خواهد شد.

-تخفیف‌های مالیاتی برای خدمات خانگی گسترش و شامل خدمات باغبانی، اسباب‌کشی و کامپیوتری نیز خواهد شد.

-قوانین دریافت کمک‌هزینه‌ اجتماعی از کمون‌ها، تشدید خواهند شد.

-کمون‌ها طبق قانون مجبور به پذیرش پناهجویان خواهند شد.

-کمک‌هزینه‌ی ویژه والدین برای پناهجویان محدود خواهد شد.

-مقررات ساخت و ساز به طور موقت ساده‌تر می‌شوند تا هرچه زودتر مسکن برای پناهجویان تهیه شود.

-مدارس خصوصی و غیرانتفاعی نیز کودکان پناهجو را پذیرش خواهند کرد.

-پناهجویان تازه واردی که در کشور خود آموزگار بوده‌اند امکان خواهند یافت که کودکان پناهجو را آموزش دهند.

- دولت ده میلیاردکرون اضافه ، به کمون‌ها برای پذیرش بهتر پناهجویان پرداخت خواهد کرد.