Färjelinje till Riga invigd

Idag invigdes en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Riga i Lettland. Det är en katamaran som tar 800 passagerare, med plats även för bilar.
Båtresan tar drygt åtta timmar. Fram till den 1 juni kommer färjan att gå nattetid, därefter går färjan mellan Nynäshamn och Riga på dagtid. Färjan kommer att gå fram till i slutet av september. Därefter hoppas det lettiska rederiet kunna sätta in en större färja med sovhytter.