Skåne saknar bostäder för nyanlända

1:14 min

Samtliga skånska kommuner har nu brist på bostäder för nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd.

Enligt den bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen sammanställer uppgav i fjol 32 av 33 kommuner en brist. Det enda undantaget var Bjuv.

Men i dag finns där inga lägenheter att tillgå överhuvudtaget, säger kommunchef Christer Pålsson.

– Det finns ingen lägenhet att få. Inget står outhyrt i Bjuv i dag. Vi saknar bostäder att erbjuda och det gäller generellt, säger kommunchef Christer Pålsson.

Varje år vänder sig Länsstyrelsen, på uppdrag av Boverket, till samtliga skånska kommuner med bostadsmarknadsenkäter. Av den framgår att 25 av 33 skånska kommuner 2013 uppgav underskott på bostäder för gruppen nyanlända - ofta till följd av att man saknar hyreslägenheter.

Ett år senare, 2014, hade antalet kommuner med brist på bostäder för nyanlända ökat drastiskt. Då angav 32 av 33 kommuner en brist. Den enda kommun som uppgav "balans" var lilla Bjuv.

Men den bilden stämmer inte längre, enligt kommunchef Christer Pålsson.

– Vi har inga lägenheter åt nyanlända och det är en situation som vi får fundera på hur vi kan lösa. Vi för en dialog med det kommunala bostadsbolaget och privata hyresvärdar för att se vilka möjligheter som finns.

Bjuv har i dag inget avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända men det är på gång. Då behövs bostäder.

– Vi har avtal kring ensamkommande och det pågår ett arbete med att teckna ett avtal för vuxna.