Experter oroas över brandsäkerhet på asylboenden

2:27 min

Ändrade krav på brandskyddet i Migrationsverkets pågående upphandling av asylboenden kan innebära risk för lägre brandsäkerhet. Det menar brandskyddsexperter som Ekot talat med. De ändrade upphandlingskraven gör det svårare för de som ska driva boenden att ha bra brandskydd, anser Brandskyddsföreningen.

– Kombinerar vi det här med att det eldas i asylboenden så är det här katastrofalt. Det är en tidsfråga innan människor brinner inne, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Migrationsverket genomför nu en upphandling där man hoppas få in 10 000 platser på asylboenden. I den här upphandlingen har man valt att ändra kraven som rör brandskydd jämfört med tidigare upphandlingar.

Bland annat slopas kravet på intyg från sakkunnig, i stället ska den som driver boendet intyga att man lever upp till lagens krav om brandskydd.

Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen säger att det här gör det svårare för den som ska driva ett boende att garantera brandsäkerheten. Särskilt med tanke på den senaste tidens bränder på asylboenden där de flesta misstänks vara anlagda.

Kjell Fallqvist, som är brandskyddskonsult, har lång erfarenhet av brandsäkerhet och har varit med och skrivit Boverkets föreskrifter om brandskydd. Också han anser att de mindre detaljerade upphandlingskraven innebär en risk för att brandsäkerheten försämras.

– I praktiken innebär det att man underlättar att man skaffar asylboende, men samtidigt kommer man få ojämn kvalitet på brandskyddet, säger Kjell Fallqvist.

Det är den som driver ett boende som har ansvar för brandskyddet, men Migrationsverket ska genom sina upphandlingar garantera att boendena håller tillräckligt bra standard.

Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen menar att det är viktigt att alla tar sitt ansvar, för när det väl brinner är det redan för sent.

Även Boverkets brandingenjör anser att Migrationsverkets nya upphandlingskrav kan leda till ökad otydlighet kring vad som gäller för brandskydd, men påpekar att det är samma kravnivå som fortfarande gäller.

På Migrationsverket håller man inte med om att det här riskerar att försämra brandsäkerheten. Willis Åberg, ansvarig för anskaffning av boenden på myndigheten, säger att man nu kommer att göra fler kontroller efter upphandlingen.

– Vi har kontrollen efter tilldelningen i stället för före tilldelning. Vi har stärkt upp det, förutom att vi kontrollerar att det finns handlingar så måste vi kontrollera att det som finns dokumenterat också fungerar, säger Willis Åberg.