Ska hörlurar förbjudas i trafiken?

Ska förbud införas mot att använda hörlurar när man cyklar? NTF, nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, ser en fara i att använda hörlurar vid cykling.


– Hela tiden ökar det ju. Problemet är att man inte är tillräckligt uppmärksam om man har hörlurar när man cyklar, säger Birgitta Karstensson, styrelseledamot för NTF Värmland.

Det finns ingen statistik över hur hörlurar påverkar trafiksäkerheten, men en debatt om förbud att använda hörlurar vid cykling finns i flera länder.

– Vi i NTF tycker än så länge inte att det ska vara frågan om någon lag, men det kan bli aktuellt längre fram, säger Birgitta Karstensson.

Tycker du att det vore lämpligt?

– Ja det kan det nog vara. Vi får nog diskutera detta mer, tycker jag.

Rättelse: Tidigare i artikeln fanns en uppgift om att sex cyklister under en tvåveckorsperiod nyligen omkommit i England på grund av att de använt hörlurar. Denna uppgift visade sig vara felaktig och vi har därför tagit bort den från artikeln. P4 Värmland ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.