Dyra cancermedel pressar landstingen

2:13 min

Sveriges landsting och regioner kommer att gå back med 800 miljoner i år på grund av höga kostnader för läkemedel. Det framgår av den senaste ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting. Samtidigt väntas många nya mediciner mot cancer komma ut på marknaden de kommande åren, med betydligt högre pris än traditionell behandling. En ny samverkansmodell är landstingens senaste drag för att försöka möta den sviktande ekonomin.

De nya cancerläkemedlen har använts i mycket varierande utsträckning i olika landsting hittills. Det har lett till ojämlik vård för de svårast sjuka och vållat stark kritik från patientorganisationerna. Nu inför landstingen en ny modell för att göra gemensamma upphandlingar och införa samma regler för vilka medel som ska användas.

Bland de första läkemedel som hanterats i den nya modellen är medicinen Opdivo mot malignt melanom. Kent Persson från Landvetter har haft melanom som spritt sig till flera ställen i kroppen. Och han fick ett allvarligt besked av sin läkare.

– Det var ju värre än jag väntat. Jag hade ett mycket stort antal metastaser i lungorna i lungor, lymfsystem och levern. Så jag frågade läkaren om det var dags för mig att stämpla ut, berättar han.

Doktorn kontrade med att erbjuda Kent en plats i en forskningsstudie på den nya medicinen. Det var för tre år sedan och idag syns inga tecken på tumörer i Kents kropp, och han mår bra.

– Ja, jag ser det som en enorm vinstlott. Och jag känner mig ju helt normal, säger Kent.

Men priset för medicinen är högt - runt en miljon kr per patient och år liksom för de flesta av de nya cancermedicinerna. Och att Rådet för nya terapier, NT-rådet nu rekommenderar alla landsting att använda det betyder att läkemedelsnotan ökar ytterligare.

Prognosen för landstingens ekonomi pekar mot 800 miljoner back i år och läkemedelssubventionen väntas öka kraftigt nästa år.

Den nya samverkansmodell som införts betyder att landstingen hädanefter förbinder sig att bara använda mediciner som är kostnadseffektiva enligt NT-rådet.

Men svenska patienter kommer att få vänja sig vid tanken att inte kunna få tillgång till de senaste effektiva läkemedlen, eftersom tillverkarna sätter priser i miljonklassen på de flesta nya cancermedel. Freddi Lewin är docent och verksamhetschef vid onkologen i Jönköping, och han tycker att priserna är för höga.

– För att ha råd med dem som verkligen är bra och dyra så måste vi vara beredda att tacka nej till dem som har en marginell effekt. Problemet är att nästan alla läkemedel är ju lite bättre än de gamla men förfärligt mycket dyrare, säger han.

Kostnaden för subventionen av läkemedel ökar nästa år betydligt mer än tidigare enligt prognoserna. Ett skäl är de höga priser som tillverkarna tar ut. Och det innebär att även om nya cancermediciner är kostnadseffektiva enligt myndigheternas bedömning, så riskerar patienterna att bli utan den mest effektiva behandlingen, enligt Freddi Lewin. Men det kommer att bli svårt att säga nej till patienterna.

– Att ha en svår sjukdom där det finns ett verktyg som man inte får använda eller som patient inte får sig tillgodo, det är ju förfärligt, men det är ju en nödvändighet för att vi inte ska få problem i hela sjukvården, avslutar Freddi Lewin.