Örebro Universitet värnar miljön

Markasjön vid Örebro Universitet kan bli bättre, med omgivande kärr- och ängsmark, vattenspeglar och en botanisk trädgård.
Det skriver rektor Janerik Gidlund och miljösamordnare Leif Widman vid Örebro universitet i ett remissvar till Örebro kommun om en ny vattenplan. Örebro Universitet ställer sig bakom vattenplanen, men tycker att mer kan göras för miljön. Förutom förbättringarna vid Markasjön, så borde kommuninvånarna få mer information kring källsortering och andra miljöfrågor. Kommunen borde också satsa mer på kollektivtrafiken, cyklisterna och de gående, det tycker alltså Örebro Universitet, som gärna ställer upp med sin kompetens, det skriver de i remissyttrandet till Örebro kommun.