Bristande kontroll i Örebro

Tekniska nämnden i Örebro får kritik från stadsrevisionen för bristande kontroll på sina inventarier.
Kritiken gäller framförallt brister i förteckningarna över maskiner och annan utrustning som tekninska nämnden har. Något som anses vara allvarligt ur försäkringssynpunkt. Stadsrevisionen uppmanar nu nämden att se över rutinerna för inventeringar och förbättra den interna kontrollen i alla enheter.