Nyanställer för att klara flyktingkrisen

2:46 min

När allt fler flyktingar väntas komma till Västerås ökar också trycket på Arbetsförmedlingen och dess personal. Nu förbereder sig de anställda för att hinna med. 

Morgonen på Arbetsförmedlingen i Västerås är lugn och stillsam. De arbetssökande har inte hunnit att strömma till ännu. I den stora salen med ljusgrått marmorgolv, där de jobbsökande skriver in sig, möter vi Danna Singborn som är huvudskyddsombud. Hon förbereder sig tillsammans med sina kollegor inför att allt fler flyktingar väntas komma till Västerås.

– Vi har pågående dialoger både med personal, chefer och skyddsombud om hur vi kan organisera oss på bästa sätt. Vi har rekryterat medarbetare som jobbar med etableringen, som bara jobbar med nyanlända, säger Danna Singborn.

Personalen som jobbar med att hjälpa de nyanlända behöver mycket utbildning för att klara av att arbeta med etableringen. Arbetsförmedlingen har rekryterat ny personal och kommer att behöva anställa ytterligare två medarbetare.

Att Arbetsförmedlingens kontor i Västerås redan idag har en hög arbetsbelastning är ingen hemlighet, men huvudskyddsombudet ser ändå med tillförsikt på framtiden. 

– Vi har ett bra samarbete med våra chefer som vi träffar i princip en gång i månaden för att känna av stämningen. Den 10 november kommer vi att ha ett möte med personalen för att utveckla våra metoder, säger Danna Singborn.

Arbetsförmedlingen i Västerås räknar med att tillströmningen av flyktingar kommer märkas på allvar först i vår.

– Vi hoppas att det kommer att fungera. Alla är intresserade av att det ska rulla på, säger Danna Singborn.