Haldex minskar också sin vinst

Haldex, som tillverkar fordonskomponenter och bland annat finns i Garphyttan, redovisar en vinst före skatt på 39 miljoner kronor för första kvartalet i år.
Det är en mindre vinst än samma period i fjol då vinsten var 60 miljoner. Ändå räknar bolaget fortfarande att både omsättning och resultat kommer att bli bättre i år än förra året. Fordonsproduktionen väntas minska totalt sett för 2002, men, enligt Haldex, finns det tecken på att konjunkturbotten nu är nådd och att man kan förvänta en ökning från nuläget och resten av året.