Fridolin: Vi har inte gett de här barnen en ärlig chans

1:28 min

Det är ett misslyckande att så få barn som kommer till Sverige när de är 12 år eller äldre klarar gymnasiet, medger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Det visar ju att vi inte gett de här barnen en ärlig chans att klara skolan. De har fått för få år på sig i många fall. Något som vi av svenska barn kräver att de ska klara på nio eller tio år - det får de här barnen som kommer direkt från krig och flykt kanske bara ett och ett halvt år på sig att klara. Och det är klart att för många så blir det omöjligt.

Vad gör ni åt det då?

– Vi får nu en lagstiftning som börjar gälla från nästa år. Den kräver av kommunerna att från början göra en kartläggning av barnets kunskaper, så att man som elev får börja som elev utifrån de kunskaper man har. 

Kan det bli aktuellt att få fler år på sig?

– Ja, man gör ju en bedömning när barnet kommer, efter ålder och också efter kunskapsnivå, så att man vet att barnet får de år på sig som krävs för att man ska kunna nå målen. Om barnet hamnar i en alldeles för hög årskurs är det ju ofta helt orimligt och förväntningarna på barnet blir redan från början att de inte kommer att klara det. Då vet vi av forskningen och av erfarenhet att det är mycket svårt att nå i mål med de kunskaper man behöver för livet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.