Expert: Behövs mer kompetens om propagandakrig

1:59 min

För att bekämpa lögner och propaganda som sprids på nätet och i synnerhet sociala medier så överväger Sverige att gå med i Natos center för strategisk kommunikation. Försvarsministern sa i morse att vi behöver öka kompetensen, och det är en bra idé tycker senioranalytiker Björn Palmertz.

Björn Palmertz jobbar vid Försvarshögskolan.

– Det finns väldigt mycket kommunikation därute som sker med tankar bakom som inte går i linje med de demokratiska värderingar som vi har i Sverige och i många andra länder. Det gör lite ont att se när hat och uppvigling och subversion sker utan att stå oemotsagda, säger han.

Tanken med Stratcom, som Natos center heter, är att skapa en brygga mellan forskare och svensk myndighetspersonal och andra civila aktörer. Redan i dag har personal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltagit i ett antal konferenser för att utbyta information om hur man bäst kan motverka propaganda på nätet.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger att vi måste bli bättre på det här området.

– Vi behöver mer kompetens och det här är en ny miljö som finns, en ny arena, där det sker väldigt mycket saker med desinformation med olika typer av kampanjer. Man använder det här i olika syften för att påverka opinioner i andra länder. Därför är det så att vi behöver stärka vår kompetens men också delta i en miljö med andra länder.

Det är främst Rysslands agerande i vårt närområde och i samband med Ukrainakonflikten, och på senare tid extremistgruppen Islamiska statens närvaro på social medier, som ökat behovet av att gå med i Stratcom. Redan i dag är flera av våra grannländer, däribland Finland och Polen, med.

Under efterkrigstiden sköttes det här arbetet av Styrelsen för psykologiskt försvar. Då jobbade man mer med forskning och hade en beredskapsorganisation i fall det blev krig och vilseledande information spreds från fienden.

Sedan 2008 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit över ansvaret, och Björn Palmertz, senioranalytiker vid Försvarshögskolan, säger att Sverige måste jobba mer offensivt.

– I dagens läge har vi en stor mängd medier av varierande kvalité och arbete med källkritik, och då kräver det ett mer aktivt arbete från myndigheter att vara riktigt duktiga på kommunikation, säger han.