Rörigt om färdtjänstens budget

1:13 min

Ett stålbad väntar färdtjänstresenärerna i Göteborg om ett tjänstemannaförslag blir verklighet. Trots det kommer förslaget att godkännas ikväll, för att sedan skickas tillbaks till tjänstemännen. 

Till måndagskvällens möte i färdtjänstnämnden finns förslag på bland annat kraftigt höjda månadskort för resenärerna.

Det handlar om kraftiga försämringar för de som reser med färdtjänst, anser Färdtjänstens brukarråd som ryter till i ett yttrande till nämnden. Ett månadskort kommer enligt förslaget att öka från dagens 545 kronor till 750 kronor år 2017 och begränsas dessutom - månadskortet får bara användas till 40 enkelresor i månaden och enbart för de som jobbar eller studerar. Enkelresor som idag kostar 30 kronor ska kosta 50 kronor år 2017.

Varför ska funktionshindrade betala mer än andra göteborgare för sin kollektivtrafik, resonerar brukarna.

Catarina Ahlqvist ombudsman för Synskadades Riksförbund säger till P4 Göteborg att det enligt förslaget ser ut att bli kraftiga höjningar, framför allt för dom som inte arbetar eller studerar. 

Det är det kraftigt ökande resorna som är huvudorsaken till de ökande underskotten. Vänsterpartisten Helen Engholm är ordförande i Färdtjänstnämnden och hon blev chockad när hon såg förslaget som de ändå kommer godkänna ikväll:

Helen Engholm Vänsterpartist och ordförande i Färdtjänstnämnden blev chockad när hon såg tjänstemännens förslag:

– Vi är tvungna att ta fram en budget men vi uppdrar samtidigt åt förvaltningen att inte agera på den här budgeten. Det är helt orimligt och det kommer inte att röstas igenom. 

Av budgettekniska skäl kommer förslaget att godkännas ikväll, för att samtidigt skickas tillbaks till tjänstemännen för en ny budget i början av nästa år.

Andra effektiviseringar kanske kan göras och samordningsvinster göras ifall färdtjänstnämnden och trafiknämnden slås ihop vid årsskiftet som det är tänkt, så att en ny budget inte drabbar brukarna som vid liggande förslag idag, säger Helen Engholm V. 

Det är kommunfullmäktige som nästa år i juni beslutar om taxorna.