Läckta mejl avslöjar stora sparkrav

1:45 min

Finansdepartement varnar i två läckta mejl övriga departement för kraftigt höjda utgifter för flyktingmottagandet och uppmanar till konkreta besparingsåtgärder.

Ett av mejlen har finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Max Elger som avsändare, men han vill inte säga hur stora besparingar det kan röra sig om.

– Vi har inte belopp satta för det här besparingsprojektet. Nu för den här översynen visa vilka möjligheter som finns för handen.

Det var nationalekonomen och debattören Tino Sanandajis som i går publicerade mejlen på sin blogg. I dag bekräftade Finansdepartementet att de skickats därifrån, två dagar före Migrationsverket kom med sin nya prognos om kraftigt ökade flyktingströmmar till Sverige.

Statssekreteraren Max Elger skriver i ett av mejlen den 20 oktober att de ekonomiska konsekvenserna för i år är hanterliga, men att det för nästa år krävs stora besparingar på grund av flyktingmottagandet för att inte bryta igenom det så kallade utgiftstaket och klara reformer 2017.

I det andra mejlet som skickas några timmar senare från finansdepartementets budgetavdelning listas möjliga sparåtgärder.

Och man utesluter inte att senarelägga satsningar från regeringens budgetförslag för nästa år.

Men att det skulle vara aktuellt tillbakavisar nu statsekreteraren Max Elger.

– Det här projektet har initierats med en bred ansats. Man vänder på alla stenar. Sen följer ju en politisk prioritering. Och jag kan vara mycket tydlig: Det kommer inte vara fråga om att senarelägga förslag från 2016.

Vad är det som kan vara i farozonen, för ni söker ju också permanenta besparingar?

– Jag har ingen hypotes om vilka förslag det här kan röra sig om. Det är en öppen förfrågan som gått ut till hela regeringskansliet.

Hur ansträngt är läget?

– Det är fråga om stora kostnadsökningar om man följer Migrationsverkets prognos. Det aktualiserar behovet av utgiftsminskningar.